Brocante, biżuteria, biżuteria artystyczna, Profil artysty Litori - Zapraszamy do świata srebrnej fantazji gdzie...

Dane i regulamin użytkownika Litori

Moje dane

Future Form Łukasz Bartczak
NIP: 7411985981
Adres firmy: Ul. Czarnieckiego 32, 14-100 Ostróda
REGON: 281418090


Adres zwrotu:

Wioleta Lewandowska
ul. Jagiełły 33/37
14-100 Ostróda


Mój regulamin


GWARANCJA I REKLAMACJA
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Kupującemu, z tytułu wady towaru, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacja może być złożona pisemnie listem tradycyjnym na adres: Wioleta Lewandowska, ul. Jagiełły 33/37, 14-100 Ostróda, lub za pośrednictwem panelu kontaktowego na stronie galerii.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, nazwę przedmiotu oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na Wioleta Lewandowska ul Jagiełły 33/37, 14-100 Ostróda.
7. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar z wadą może zostać przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Konsument może zażądać obniżenia jego ceny.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
10. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Towaru, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Towaru (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
11. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
12. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
13. Uprawnienia konsumenta wynikające z wady Towaru nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
14. Uszkodzenia i zaginięcia w trakcie transportu
-W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/).
W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.

-W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

Regulamin  |  Moje konto  |  Nowości  |  Promocje  |  Artyści  |  Sprzedane  |  Pomoc  |  Kontakt
Projekt i realizacja Design Park
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.